Make your own free website on Tripod.com

מושגים בבניה ירוקה

 

הצללה על  קירות בנין ואף על גגו יכולה להשפיע בצורה מבורכת על האקלים הפנימי בקיץ. בחורף רצוי לחשוף את הבנין לשמש ככל האפשר. קיימות מספר דרכים לשלב בין צרכי העונות השונות: 1- התאמת אמצעי ההצללה להבדלים שבין זווית השמש בקיץ לזווית השמש בחורף. 2- הצללה על ידי צמחים נשירים – גפנים ועצים. 3- מערכות הצללה מתכווננות אשר מותאמות ידנית או אוטומטית לזווית השמש. הכיוונים הקשים יותר להצללה הם מערב ומזרח, שכן שם מיקום השמש קרוב לאופק.

 

    

 

טורבינת רוח -  היא כיום הדרך הזולה ביותר להפוך אנרגיה הנמצאת ב"חינם" בסביבתנו לאנרגיה חשמלית. לצערנו לא בכל מקום היא קיימת בעוצמה הניתנת לניצול. מיגבלות אחרות נובעות מאופי הסביבה הבנויה, בעיקר בערים. טורבינות רוח יכולות לספק צרכים ביתיים רגילים, עם או בלי שילוב באספקת חשמל מהרשת. במקרה של שילוב  ברשת מאפשר החוק למכור את העודפים לרשת החשמל באמצעות מונה דו-כיווני, אם כי בקשיים מעשיים מסוימים.

                  

 

 

מזגן -  הוא משאבת חום. משאבת חום אינה מייצרת חום אלא מעבירה אותו מן המקום בו אין הוא רצוי למקום בו הוא רצוי. המזגנים המקובלים מחליפים חום בין האויר הפנימי לחיצוני. מכונה יעילה יותר היא משאבת חום גיאותרמית, אשר נותנת או מקבלת חום מן הקרקע, על ידי צינורות מוליכים הטמונים באדמה. משאבה זו יעילה במיוחד במקומות בהם ישנם עומסי חימום או קירור כבדים.

 

 

מחליף חום אויר-אויר -  ציוד איוורור אשר מחזיר לאויר הנכנס את רוב החום או הקור ה"אובד" עם האויר

היוצא. מאפשר לשמור על איכות האויר הפנימי תוך הקטנת ההפסד האנרגטי הנובע מהכנסת אויר צח חיצוני בדרך אחרת כמו פתיחת חלון.

 

 

 

 

 

 

חלונות-על – אחת מנקודות התורפה בבנין הם החלונות. זיגוג כפול לבדו איננו מספיק. על החלונות להיות בנויים כך שהולכת החום דרך מסגרת החלון והמשקוף תהיה קטנה ככל האפשר. מסגרות אלומיניום צריך לייצר כך שיהיה בידוד תרמי המפריד בין הצד החיצוני והפנימי של המסגרת. גם סוג הזכוכית חשוב – ביכולתה להפחית את קרינת השמש הנכנסת בקיץ. את החלל בין הזגוגיות רצוי למלא בגז ארגון ולא באויר. רצוי שלפחות 60% משטחי הזכוכית יהיו בצד דרום.

 

 

מסה תרמית בבנין אוגרת חום או קור מתוקף תכונותיה הפיסיקליות. לאבן, בטון ומים מסה תרמית גבוהה. כתוצאה מכך היא ממתנת את ההבדלים בין יום ללילה, חורף וקיץ. בנינים מסורתיים באיזורנו נבנו עם מסה תרמית גבוהה (קירות עבים), ולכן הם נוחים יותר לשהייה, בעיקר בקיץ באיזור ההר. המסה היא כמו סוללה – אנו שואפים לכך שהיא תטען מהר ותתפרק לאט. בבנינים ירוקים רצוי לעטוף את המסה בחומר מבודד אך לחשוף אותה לכיוון האינטנסיבי ביותר מבחינת קרינת השמש.   

 

תאים פוטו-וולטאים הופכים אנרגיה סולארית לחשמל באמצעות טכנולוגיה של מוליכים למחצה. הם מצטיינים באמינות, אורך חיים ואחזקה נמוכה. ניתן לשלב אותם ביעילות בבנינים – במינימום של הפרעה ויזואלית. מערכות פוטו-וולטאיות יכולות להחליף בקלות ובמחיר תחרותי מתקנים שאינם מחוברים לרשת (standalone), אשר נזקקו בעבר לגנרטור.

בנוסף לכך הן יכולות לספק צרכים ביתיים רגילים, עם או בלי שילוב באספקת חשמל מהרשת. במקרה של שילוב  ברשת מאפשר החוק למכור את העודפים לרשת החשמל באמצעות מונה דו-כיווני, אם כי בקשיים מעשיים מסוימים.                   

מחירם הוא היום יקר, אך הוא צפוי לרדת עם התרחבות השימוש והתגברות הייצור בסין.