Make your own free website on Tripod.com


1 - אנרגיה

אסטרטגיה אקלימית

ההתחלה היא תמיד בהתייחסות לתנאי האיזור והסביבה – מיקום המבנה ביחס לשמש, רוח וגורמים אחרים, לימוד האקלים הספציפי למגרש, התחשבות בצורת הקרקע והנוף. 

חשוב להגדיר את רמת הנוחיות הנדרשת – האם באקלים לח נסתפק בקירור על ידי זרימת אויר או נדרוש מיזוג אויר? האם באקלים קריר נלבש עוד סוודר או נשרוף קצת דלק בימים הקשים?

 

 

דוגמאות לאסטרטגיות אקלימיות שונות באותו איזור בישראל:

1. במישור החוף על גבעה – בית בהפניה דרומית וקיר זכוכית דרומי. הבית מבודד בבידוד-על, עם מסה אוגרת חום גבוהה. בחורף החימום מתבסס אך ורק על פעילות אנושית פנימית ועל ספיגת חום השמש. המסה – בטון, ריצוף וכדומה,  אוגרת את החום כך שגם בשעות הבוקר הקרירות אין צורך בחימום. הבידוד חייב לעטוף את המסה מבחוץ. החלונות גם הם חלונות-על. חלונות וארובות איוורור מתוכננים כך שבקיץ הבית מקורר ומאוורר על ידי אויר טבעי בתנועה.  צמחיה נשירה (גפנים, עצי פרי) מצלה על קירות הבית בקיץ אך חושפת אותם לקרני השמש בחורף. יש לתכנן את אמצעי ההצללה כך שלא יפגעו בזרימת האויר ההכרחית.

     

2. שוב במישור החוף – בית דומה לקודם, אלא שכאן משטר הרוחות או העדפתם של בני הבית איננה מאפשרת קירור על ידי זרימת אוויר טבעית. בימי הקיץ החלונות סגורים והבית מקורר על ידי מזגן חשמלי מתקדם הניזון מ תאים פוטו-וולטאים. התאים יקרים אך במזג אויר נוח, במצב של עודף ייצור, ניתן למכור את החשמל לרשת החשמל הכללית (חוקית ותאורטית).  כאשר החלונות סגורים נשמרת איכות האוויר הפנימי על ידי הכנסת אויר צח באמצעות מפוח המכיל מחליף חום אויר –אויר, מתקן הממזער את הפסדי הקור הכרוכים בהכנסת אויר חיצוני.   
לדף הבית


 © כל הזכויות שמורות לאבישי בן-אבא